Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Vaso-vastostomia

vaso-vasostomia1La vaso-vasostomia és la tècnica quirúrgica que té com a objectiu la reanastomosis i recanalització dels conductes deferents que prèviament s’han seccionat en realitzar la vasectomia.

La intervenció la realitzem sota anestèsia local i té una durada aproximada de 3 hores. Es realitza en règim ambulatori.
Factors Pronòstics:

 • Experiència del cirurgià en microcirurgia
 • Temps de Obstrucció: És dir temps transcorregut des de la vasectomia. La taxa d’éxit (seminogrames positius) segons les darreres publicacions*/**, és del:
  • < 5 anys—96%
  • 5-10 anys —90%
  • 10-15 anys—- 65 %
  • 15-20 anys — 35%

Tot i que el seminograma sigui positiu pot ser que no s’aconsegueixi un embaràs de manera espontània, tot i que si que pot ser que faci possible i simplifiqui les tècniques de reproducció assistida.

 • Tècnica quirúrgica: És imprescindible l’ús de material i tècniques de microcirurgia.
 • Nivell de la obstrucció: El determina el lloc on es va practicar la vasectomia. Quan més allunyats del testicle millor, perquè el diàmetre del conducte deferent és major.

Preparació

Dejuni de 5 hores i rasurat de la zona

vaso-vasostomia2 Recuperació:

3 primers dies amb moviments suaus i 20 dies sense relacions ( per assegurar la cicatrització de la sutura dels conductes deferents).

Control

1er Anàlisi de semen a les 8 setmanes. Si observem la presència d’espermatozoides mòbils es realitza un nou control a les 16 setmanes de la cirurgia per observar el resultat final de la recanalització. Si en el primer control observem una azoospèrmia ( abscència d’espermatozoides), practiquem un nou anàlisi a les 16 setmanes de la cirurgia. Si aquest fet persisteix fins a les 32 setmanes del procediment. Considerem que no ha tingut èxit.

Altres Alternatives:

Obtenció d’espermatozoides mitjançant punció i biòpsia del testicle, i amb els espermatozoides obtinguts practicar una Fertilització in Vitro (FIV – ICSI).

*Vasectomy Reversal Outcomes Among Patients With Vasal Obstructive Intervals Greater Than 10 Years.Grober ED, Karpman E, Fanipour M.Urology. 2013 Nov 6.

**Current status of vasectomy reversal. Schwarzer JU, Steinfatt H.Nat Rev Urol. 2013 Apr;10(4):195-205