Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Nefrectomia Parcial

Quan el tumor renal té unes característiques determinada és possible realitzar una cirurgia parcial, és a dir, extirpar només el tumor, preservant el ronyó evitant el deteriorament de la funció renal que passa quan s’extirpa la totalitat del ronyó. En casos que no sigui possible serà imperatiu la realització d’una nefrectomia radical, és a dir extirpar la totalitat de l’òrgan. La realització de procediment amb el robot, ho fa molt més fàcil i ajuda a ser més precís, a disminuir el dany renal i a fer una millor reconstrucció dels teixits veïns al tumor extirpat.

Breu descripció del procediment:

El pacient es col·loca de costat amb anestèsia general i dura entre 2 i 4 hores. Es practiquen 4 incisions al lateral de la paret abdominal (4-5), pels quals s’introdueixen els instruments robotitzats.

Es realitzen les maniobres pertinents per accedir al tumor, s’efectua la resecció del tumor, per seguidament efectuar les sutures necessàries sobre el teixit renal restant així com l’aplicació d’altres agents hemostàtics. A l’acabar la cirurgia es retira el teixit extirpat a través d’un dels orificis prèviament ampliat.

L’estada hospitalària és de d’unes 72 hores, normalment el primer dia postoperatori es realitza a l’UCI. En la majoria dels casos la recuperació per poder tornar a les activitats habituals és d’entre 2 i 3 setmanes.