Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Cirurgia Laparoscópia en 3D

La cirurgia laparoscópica en 3D és un tipus de cirurgia que té els mateixos avantatges que la laparoscòpia convencional (sense incisions, es realitza la cirurgia a través de petits orificis) però amb visió 3D. Aquesta visió tridimensional facilita la cirurgia, sobre tot quan es realitzen moviments complexes, com per exemple , sutures.

uroleg, urologia, clinica onyar, dr boix, dr comet

Per portar a cap la cirurgia laparoscópica en 3D, s’insufla igualment diòxid de carboni a la cavitat abdominal i s’introdueixen els instruments a través d’orificis que ens permeten dur a terme la intervenció. Canvia però el tipus de visió, que obtenim, amb una càmera 3D.

Els avantatges de la cirurgia laparoscópica (convencional i en 3D) sobre la cirurgia oberta clàssica són:

  • Recuperació més ràpida i sense grans ferides.
  • Disminució de la pèrdua de sang durant la cirurgia.La necessitat de transfusions de sang és molt baixa.
  • Augment de la precisió, gràcies a la magnificació de la imatge, que ens permet apreciar un major detall de l’anatomia.

La cirurgia laparoscópica en 3D la realitzem per pràcticament tots els procediments laparoscòpics oncològics de ronyó, pròstata i bufeta. També és molt útil per la cirurgia de processos benignes de ronyó i vies urinàries, com càlculs i malformacions, així com la correcció dels prolapses dels òrgans pèlvics en dones.

Els procediments que fem per via laparoscópica convencional i en 3D són:

Prostatectomia radical laparoscópica:  o extirpació de pròstata i vesícules seminals en el càncer de pròstata

Nefrectomia radical i parcial laparoscópica:  consisteix en l’extirpació de tot el ronyó o només del nòdul tumoral, quan aquest és més petit i de localització més perifèrica

Cistectomia radical amb limfadenectomia laparoscópica :  és l’extirpació completa de la bufeta urinària i els ganglis pelvians per càncer de bufeta.  Aquesta intervenció porta associada una reconstrucció d’una neo-bufeta amb segments intestinals

Pieloplastia laparoscópica:  consisteix en  la reparació d’una malformació de la via urinaria que provoca una obstrucció en l’eliminació de la orina a nivell del ronyó.

Ureterolitomia i pielolitotomia laparoscòpioca :  o extirpació de càlculs a l’urèter o al ronyó que no es poden trencar per via endoscòpica o amb litotrípsia extra corpòria,.

Colposacropèxia via laparoscópica : o correcció de prolapses d’òrgans pèlvics (bufeta, cúpula vaginal i recte) mitjançant malles que es fixen a la pelvis.