Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Cistectomia radical Robòtica. (CÀNCER DE BUFETA)

Quan el tumor envaeix el múscul de la bufeta és necessari extirpar la bufeta per complet i reconstruir la via urinària mitjançant diferents tècniques.

Cistectomia radical robòtica

Consisteix a extirpar la bufeta (i la pròstata en cas dels homes, en el cas de les dones, inclou úter i dos terços de la cara anterior de la vagina). També es realitza una limfadenectomia, el que consisteix a extirpar ganglis limfàtics. D’aquesta manera, és possible eliminar tot el teixit tumoral.

Un cop s’ha eliminat la bufeta, cal fer una reconstrucció de la via urinària. Segons cada cas, aquesta reconstrucció pot ser mitjançant la interposició d’una nansa de budell que s’aboca a la pell (conducte il·legal, tècnica Bricker) o mitjançant la confecció d’una Neo-bufeta, en aquest cas es preserva la continència urinària i no serà necessari que el pacient porti bosses d’eliminació d’orina a la pell.

La cirurgia robòtica, aporta la possibilitat d’obviar la incisió quirúrgica i per tant les conseqüències del contacte de les nanses intestinals amb l’exterior, de manera que la recuperació és molt més ràpida.

Habitualment, l’ingrés hospitalari dura 10-14 dies i es requereix de cures intensives les primeres 24-48 hores.

Breu descripció del procediment

El pacient es col·loca en decúbit supí. Sota anestèsia general. Es practiquen 4 orificis a la part inferior de l’abdomen, aquests petits orificis són els que el robot utilitza com a ports d’accés per introduir els instruments.

Es procedeix a l’extirpació de la bufeta i les estructures pertinents segons l’sexe de l’pacient, i se segueix amb la linfadectomíia. A continuació es procedeix a realitzar la reconstrucció urinària bé sigui amb el conducte ileal o la realització d’una neovejija, en ambdós casos serà necessari manipular l’intestí prim. A l’acabar la cirurgia es retira el teixit extirpat a través d’una d’aquestes mini-incisions lleugerament ampliades i es col·loca un drenatge. La durada de la cirurgia és d’entre 4-8h (variant en funció de la derivació urinària que es vagi a efectuar i de les dificultats que es puguin presentar). l’ingrés dura entre 7 -10 dies, les primeres 48h en UCI. Es necessiten entre 3 i 5 setmanes de convalescència per poder començar a recuperar de mica en mica les activitats habituals.