Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Laser per Litiasis

Dr Comet i Dr Boix, uròlegs de la Clinica Onyar.

El làser Holmium per met el tractament de les litiasis, siguin vesicals (enllaç amb làser pròstata), ureterals o pèlviques (renals).

Per a poder realitzar el tractament és precís la utilització de material d’endoscòpia (cistoscop, ureteroscop semi-rígid o flexible). D’aquesta manera s’accedeix fins on hi ha la litiasi, a través de l’aparell s’introdueix una fibra que transmetl’energia del làser. D’aquesta manera s’aconsegueix fragmentar i pulveritzar les litiasi. Amb instruments especials es retiren els fragments.

Aquest tipus d’abordatge s’ha convertit en el tractament de primera línia per aquest tipus de patologia.

litofragmentació amb làser de litiasis vesicals.