Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Biòpsia per fusió i Teràpia Focal

La Biòpsia per fusió és un procediment mínimament invasiu  que, mitjançant un software de fusió  combina les imatges extretes de la RMN multiparamètria amb les obtingudes de l’ecografia en temps real .

El resultat és una imatge 3D de la gandula prostàtica, en la qual es  poden localitzar amb exactitud les lesions sospitoses de CaP , fent possible una biòpsia dirigida més precisa i una planificació de tractament més personalitzat, com per exemple , la Teràpia focal .

La teràpia focal ofereix un tractament actiu sobre el CaP localitzat, amb una disminucíó de la morbilitat, ja que es limita a tractar una part de la pròstata (hemiablació) o la lesió dominant , respectant la resta de la glàndula prostàtica i les estructures neurovasculars i esfinterianes.