Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Vasectomia

La vasectomia és un mètode anticonceptiu d’esterilització i habitualment permanent, consistent en la lligadura i secció dels conductes. Produint, en poc temps que el semen no contingui espermatozoides.


Sota anestèsia, es fa una petita incisió en la part anterior de l’escrot. Els conductes seminals es tallen i es lliguen després d’extreure un segment, de manera que els dos extrems de cada conducte queden nuats i separats entre si. Un cop feta l’intervenció s’ha de realitzar un seminograma de control passats 2-3 mesos per confirmar que ja no hi ha espermatozoides presents en el semen.

És important remarcar els següents punts:

  • No existeix la “vasectomia reversible”, tota vasectomia es fa amb ànim d’irreversibilitat. Si en un futur, es vol recuperar la fertilitat, s’ haurà de realitzar una vasovasostomia o bé biòpsia testicular per a obtenir espermatozoides i fecundació artificial.
  • La vasectomia no implica cap canvi hormonal ni sexual.
  • Després d’una vasectomia no es perd l’ejaculació