Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Cirurgia Reconstructiva i Cirurgia Uretral

Cirurgia Reconstructiva

És la part de la urologia dedicada a realitzar intervencions per conservar o recuperar el bon funcionalisme de l’aparell excretor i reproductor masculí.

Cirurgia Uretral

És la part de la urologia dedicada a corregir totes les alteracions de la uretra. El conducte que s’encarrega de portar l’orina i els semen a l’exterior des dels òrgans on es fabrica.

La patologia uretral prínceps és l’estenosi d’uretra, és a dir l’aprimament de la llum de la uretra que es pot produir per múltiples causes.

El tractament és eminentment quirúrgic, podent ser realitzar segons l’ubicació i longitud: una uretrotomia interna endoscòpica, és dir un tall fred de la uretra a nivell d’on hi ha l’estretor a través del mateix conducte uretral. Els seu rendiment en determinades ocasions es força alt tot i que acostuma a recidivar l’estenosi, precisant llavors de tècniques de cirurgia oberta més complexes. Aquestes en ocasions precisen d’injerts (teixits d’altres parts del cos) per poder-se dur a terme. Darrerament s’ha vist que un dels millors injerts que hi ha és el de mucosa bucal.

L’equip Urologia Girona, s’ha format específicament en aquest tipus de cirurgia, i ha dut a terme amb èxit nombres intervencions complexes utiltizant injerts de mucosa bucal. És important en aquest tipus d’intervencions, un acurat diagnòstic, triar la tècnica més simple i alhora més resolutiva, tenir una experiència prèvia àmplia i l’utillatge adïent.

18 de febrer de 2015. Dr Comet i Dr Boix, uròlegs de la Clinica Onyar. Contacte: Toni Vilches tonivilches@tonivilches.com 629 300 963 GIRONA