Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Litiasis

Les litiasis es generen el tracte urinari fruït d’una sobresaturació de determinats soluts en la orina (oxalat, calci, fosfat, àcid úric entre d’altres). El quadre clínic que produeixen més freqüentment i que és motiu de consulta, és el còlic nefrític. Aquest es caracteritza per un dolor lumbar agut amb intensitat variant, que precisa d’analgèsia en altes dosis i sovint s’acompanya de nàusees i vòmits.

Les litiasis necessiten de tractament per curar les molèsties i evitar futures complicacions, el tractament pot consistir a grans trets:

  • Tractament mèdic expulsiu.
  • Ureteroscòpia amb litotrípsia amb làser (és una intervenció on s’accedeix a l’urèter via endoscòpica i es trenca i es treu la litiasi.
  • Litotrípsia extracorpòrea per ones de shock; sense necessitat de cirurgia es transmeten una sèrie d’impulsos sobre la pell que arriben fins a la pedra, la trenquen i després aquest fragments s’expulsen.
  • Cirurgia oberta, Cirurgia percutània.

És importat un cop resolta la litiasi, fer un estudi metabòlic per evitar que se’n generin de noves.