Urologia Girona / +34 972 204 900 | Català | Castellano | Français | English info@urologiagirona.com

Cirurgia Laser en Urologia / Experts en Laser de próstata

L’aplicació del làser en el camp de la cirurgia urològica ha permés augmentar la quantitat i la qualitat de les prestacions fins ara existents.  Ens especialitzem en el tractament de láser de próstata. 

Cirurgies:

  • Enucleació prostàtica
  • Vaporització prostàtica
  • Vaporessecció prostàtica
  • Litotrípsia

Avantatges de la cirurgia assistida per làser:

Cirurgia mínimament invasiva:

  • Disminueix el trauma quirúrgic
  • Redueix el sagnat i la necessitat de transfusions

Permet una ràpida recuperació i redueix el temps d’hospitalització