• ca
  • en
  • fr
  • es

L’aplicació del làser en el camp de la cirurgia urològica ha permés augmentar la quantitat i la qualitat de les prestacions fins ara existents.

Cirurgies:

  • Enucleació prostàtica
  • Vaporització prostàtica
  • Vaporessecció prostàtica
  • Litotrípsia


Avantatges de la cirurgia assistida per làser:

Cirurgia mínimament invasiva:

Antoni-Pardo

Doctor Antoni Pardo

  • Disminueix el trauma quirúrgic
  • Redueix el sagnat i la necessitat de transfusions

Permet una ràpida recuperació i redueix el temps d’hospitalització

Optimitza el resultat

Disposem d’un ampli ventall de làsers: Holmium, Díode, Thulium, Verd), que ens proporciona la plataforma LASERÀLIA disposant en tot moment d’un Doctor en Biologia, màster en Foto-Medicina i especialista en làsers, Dr. Toni Pardo, per a la màxima optimització i rendiment dels aparells.

* Els protocols de treball de LASERALIA han estat elaborats tenint en compte els estàndards de qualitat i seguretat és rigoroses (EN 60825, ANSI z 136.3, EN 207, EN 149).